top of page

Şefimiz Başak Doğan, Danimarka Kraliyet Okulları’na kabul edilen ilk Türk öğrenci olmasının yanında tam puanla onur öğrencisi olarak yüksek lisansını 2018’de tamamladı. Danimarka’da aldığı eğitim sayesinde Vocal Painting isimli koro yönetme ve doğaçlama yöntemini Türkiye’de öğretebilen ve uygulayabilen ilk ve tek şef oldu. “Ritmik Koro” ve “Akıllı Koro” metotları her bireyin her anda var olmasına, onu çevreleyenleri dinlemesine, ritmin her birimine ve içindeki müziğe odaklanmasına fırsat tanıyarak koronun birlikteliğini ve koristler arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Türkiye’de bu metotları uygulayabilen ilk ve tek koro, Chromas!

 Chromas, aynı zamanda doğaçlamada Vocal Painting (Sesle Boyama) yöntemini kullanan ilk ve tek Türk koro. Vocal Painting, şarkıcıların ve şefin özgürce doğaçlamasını ve koronun geri kalanıyla uyum içinde ilerlemesini sağlayan bir sözsüz iletişim sistemi. Vocal Painting sayesinde istediğimiz kadar kişiyle, hatta tüm seyircilerle beraber müzik yaratabiliyor, anın heyecanını paylaşabiliyoruz!

bottom of page